Abdülhamid - Erdoğan

Sultan II. Abdülhamid

 • Batı dünyasını kesin model olarak alan 'Tanzimat Dönemi'nin başlatıcısı Sultan Abdülmecid’in oğlu olarak 1842’de dünyaya geldi.
 • Amcası Sultan Abdülaziz intihar ettiğinde ya da katledildiğinde, tahtın 3. vârisi olmasına rağmen kaderin sürüklemesiyle 1876'da Osmanlı padişahı oldu.
 • Tahttaki hükümdarlığı süresince, Osmanlı'nın gördüğü en büyük felaketlerden olan '93 Harbi'nin (1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı) yıkımlarını ve ekonomik borçlanmaların sıkıntılarını düzeltmeye çalıştı.
 • 1909’da Jön Türkler tarafından devrilene kadar 33 sene bu makamda kaldı.
 • Tarihî Önemi

 • Modern Türkiye için izleri en çok görülen padişahtır. Çünkü daha önceden kendine ekonomi ve nüfus olarak Balkanlar’ı temel coğrafya kabul eden Osmanlı, bu toprakların kaybından sonra Abdülhamid’le Anadolu ve İslam coğrafyasını temel kabul etti.
 • Pratik olarak Son Sultan ve Son Halife’dir. Çünkü İttihat ve Terakki Cemiyeti Abdülhamid’i devirdikten sonra sultan ve halife sadece adı olan birer sembole dönüştüler.
 • Türkiye tarihinde ilk kez meşrutiyet yönetimine Abdülhamid’le geçildi.
 • İlk anayasa ve meclis tecrübesi Abdülhamid’le başladı.
 • Sayısız okulla, postacılık, müzecilik, kütüphanecilik ve demiryolları vs. ile Türkiye’nin modernleşmesinde Atatürk’le birlikte akla gelen ilk iki isimden biridir.

12. Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan

 • 1954 senesinde ‘elit olmayan’ Kasımpaşa’lı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
 • Gençliğinde profesyonel futbolculuğa yönelen Erdoğan’ı babası bu yoldan vazgeçirdi.
 • Milli Türk Talebe Birliği gibi siyasî mücadele alanlarında adalet arayışı içinde geçen gençliği neticesinde Erbakan Hoca’nın partisinde yükseldi.
 • 1995’te İBB başkanı seçildi. Sonra okuduğu bir şiir bahane edilerek siyasî kariyeri bitirilmek istendi ve hapse mahkum edildi.
 • Halkın sahiplenişiyle birlikte 2003’te T.C. Başbakanı oldu.
 • 2014’e kadar başbakanlık görevini yürüten Erdoğan, 2014’te Türkiye’nin ilk seçimle gelen cumhurbaşkanı oldu.
 • Tarihî Önemi

 • Türkiye Cumhuriyeti’nde aralıksız en çok seçim kazanan başbakandır.
 • Türkiye’de devlet ve millet arasında büyük bir kopuş yaşatan başörtüsü meselesi, Kürt sorunu ve ‘dışlayıcı laiklik’ gibi sosyal mühendislik projelerini sonlandırmıştır.
 • Avrupa Birliği ile en üst düzeyde ilişkiler kurmuştur.
 • Başbakanlığı sürecinde Türkiye’nin dış borçlarını sıfırlamıştır.
 • Türkiye’de hükümet etme gücünün önündeki en büyük engel olan askerî ve hukukî vesayetleri devleti daha sivilleşmiş bir yapıya çevirerek sonlandırmış ve egemenliğin halka ait olduğu görüşünün altını bir kez daha çizmiştir.
 • Referandumlarla birlikte Türkiye’de ilk kez sivil bir anayasa yapmak sürecine girilmiştir.
 • Türkiye tarihinde en uzun bölünmüş yolların, demiryollarının ve en son teknoloji altyapı yatırımlarının en yüksek seviyede atıldığı bir dönemi başlatmıştır.
 • Devletin başı olarak yürütmede de söz hakkı olduğunu söyleyerek, farklı bir cumhurbaşkanı profili yaratan Erdoğan seçilen ilk cumhurbaşkanı olmuştur.