Abdülhamid - Erdoğan

Yeniden ‘MİLLÎ BİRLİK’

Hoş bir tesadüf

İftihar Nişanı

Abdülhamid
Erdoğan

İftihar Nişanı

Kürtlerle sıkı ilişkiler kurup millî birlik oluşturmaya çalışan Abdülhamid Han Kürtler ve devleti birbirine bağlamak için en önemli saydığı Kürt aşiret reislerini sarayında misafir ederek ve nişanlar vererek onları taltif ediyordu. Aynı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Barzani aşireti reisi Mesud Barzani’yi misafir edip, taltif ettiği gibi.

Abdülhamid Han’ın Ağzından:

Abdülhamid Han

Abdülhamid
Erdoğan

Abdülhamid Han

Balkan devletlerini kaybetmiş olduğumuza üzülmüyorum. Ne kadar küçülür, teksif olursak (kendimize yoğunlaşırsak) o kadar kuvvetlenir, hastalıktan kurtuluruz. Dâhilde kuvvetlendiğimiz gün, Avrupa devletleri, o kadar alay ettikleri ‘hasta adam’ın iyileşip, ‘kuvvetli adam’ hâline geldiğini göreceklerdir.

Abdülhamid Han

93 Harbi (1877-1878): Ruslar 314 günde İstanbul'da

93 Harbi (1877-1878)

Abdülhamid
Erdoğan

93 Harbi (1877-1878): Ruslar 314 günde İstanbul'da

Panslavizm bahanesiyle Osmanlı’ya talimat vermeye çalışan Rusya’ya itiraz edilince Osmanlı Devleti’ne savaş açar. Balkanlar’dan gelen Rus birlikleri sadece 314 günde İstanbul Yeşilköy sahiline kadar ilerler. Kafkaslar’dan gelen ordular ise Erzurum’a kadar girerler.

Rus Anıtı

Abdülhamid
Erdoğan

Rus Anıtı

İstanbul Yeşilköy’de, yani Aya Stefanos’ta, Osmanlı aleyhine büyük savaş tazminatı ve toprak kayıpları olan bir antlaşma imzalanır. Bu Fakat Ayastefanos Antlaşması olarak bilinen antlaşma o kadar ağırdır ki, Ruslar’ın Osmanlı’dan tek başına faydalanmasını kıskanan İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya, İtalya yeni bir antlaşma için Osmanlı’yı ve Rusya’yı Berlin’e çağırdılar.

1878 Berlin Antlaşması: Elveda Rumeli

1878 Berlin Antlaşması: Elveda Rumeli

Abdülhamid
Erdoğan

1878 Berlin Antlaşması: Elveda Rumeli

Büyük devletlerin adaletine teslim olmak zorunda kalan Osmanlı 802.500.000 Frank savaş tazminatı ödenmesi az gelmiş olmalıydı ki

 • Sırbistan (bağımsız),
 • Karadağ (bağımsız),
 • Romanya (bağımsız),
 • Bosna-Hersek (Avusturya işgali),
 • Bulgaristan (Varna-Sofya Kuzey Bulgaristan bağımsız)

artık Osmanlı toprağı değildiler.

‘Osmanlı mülkü’nden ‘vatan toprağı’na...

Ayasofya Yürüyüşü

Abdülhamid
Erdoğan

‘Osmanlı mülkü’nden ‘vatan toprağı’na...

Osmanlı Devleti kuruluşundan beri hem gaza ve ganimet mantığı sebebiyle hem de Balkanlar’ın tarıma ve ulaşıma çok yatkın bir coğrafya olmasından ötürü önceliği hep Rumeli olmuştur. Fakat büyük bir mağlubiyet sonucu kendini yasladığı coğrafya olan Rumeli’nin kaybıyla devletin bekası için ‘Anadolu yerliliği’ ve ‘İslam kimliği’ aşırı önem kazandı. Çünkü devletin bekası için halkın da artık bu toprakları vatan bilmesi lazım geldi.

Osmanlı tebasından İslam Milleti’ne...

Yeniçeriler

Abdülhamid
Erdoğan

Osmanlı tebasından İslam Milleti’ne...

Farklı zamanlarda dünyanın diğer taraflarında olduğu gibi çeşitli dilleri ve dinleri olan toplumlar bir hanedanlık devleti çatısı altında yaşamayı reddediyordu. ’93 Harbi’yle zirveye çıkan Hristiyan halkların bağımsızlık savaşları Osmanlı’nın mağlubiyetiyle son buldu. Doğal olarak Abdülhamid Han da İslam’ın birleştiriciliğini ve hilafeti öne en çok çıkartan halife ve sultan olarak tarihe geçecekti.

Herşey Ümmet ve Millet için...

Meclis

Abdülhamid
Erdoğan

Herşey Ümmet ve Millet için...

Abdülhamid Han İslam birliği fikirlerini sarayda kendi kendine uydurmuyordu. Zaten Tanzimat’tan bu yana şekillenen batıcı ve otoriter Bab-ı Ali bürokrasisi’nden ve Hristiyanların haklar alıp durmasından bıkmış Yeni Osmanlılar ve Namık Kemal de İslam’a ve ümmete göre işlemesi gereken bir yönetim arzusunun kamuoyunu oluşturmuşlardı.

Namık Kemal’in kaleminden:

Namık Kemal

Abdülhamid
Erdoğan

Namık Kemal

Şimdi Hristiyanlar yalan, gerçek devlete her ne özür derlerse hak kazanıyorlar.Çünkü esas-ı idare fasid (Bab-ı Ali yozlaşmış), memurlar müstakil (başına buyruk), meşveret (danışma/istişare) yok, nazaret-i ümmet (ümmetin gözetimi ve denetimi) yok.”

Namık Kemal

İki lider de Kürtleri hatırlattı

Recep Tayyip Erdoğan

Abdülhamid
Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

Hem Abdülhamid hem de Erdoğan döneminin değişmez bir gerçeği olan Anadolu’nun değişmez toprak parçamız ve İslam’ın ise değişmez birleştirici kimliğimiz olduğudur. Halk ve devlet birbirine ısındırılmazsa büyük bir eksikliğin devam edeceğini anlayan Abdülhamid Han Hamidiye Alayları ve Aşiret Mektepleri’yle Kürt ve Araplarla ilişkileri sıkılaştırdı. Tayyip Erdoğan ise ‘Kürtleri inkar’ siyasetini bırakacağını belirtmek için 2005’te Diyarbakır’da “Kürt Sorunu benim de sorunumdur.” diyerek, devrimsel niteliklerde kültürel reformların yapıldığı bir dönemin kapısını araladı. Kürtlerle devlet yeniden kaynaşmaya başladı.

Abdülhamid Han’ın ağzından Kürtler ve Millî Birlik

Abdülhamid Han

Abdülhamid
Erdoğan

Abdülhamid Han

“Kürt ağalarının bazılarının çocuklarını, İstanbul’a getirip memuriyete yerleştirdiğim için tenkit edildiğimi biliyorum. Senelerdir Hristiyan Ermeniler nazır [bakanlık] mevkilerini işgal etmişlerdir. Bundan sonra da kendi dinimizden olan Kürtleri kendimize yaklaştırmakta ne gibi bir zarar olabilir?

Abdülhamid Han

Kürt aşiretlerinden Hamidiye Alayları’na

Dersimli Haydaran Reisi Kör Hüseyin Paşa

Abdülhamid
Erdoğan

Dersimli Haydaran Reisi Kör Hüseyin Paşa

Doğu Anadolu’da Rus işgali ve Ermenistan kurulması tehlikesi baş gösterince Abdülhamid Han coğrafyanın dağlık oluşunu da göz önünde tutarak, İslam bayrağı altında toplayabileceği Kürt aşiretlerinden hafif süvari alayları kurdurdu. Çünkü merkezî devletten kopuk bir yapıda yaşamlarını sürdüren Kürtler askere gitmiyor ve vergi vermiyorlardı.

Hamidiye Alayları nasıldı?

Kürd Subay

Abdülhamid
Erdoğan

Kürd Subay

 • Ordu-yı Hümayun Kumandanı Müşir Zeki Paşa öncülüğünde kurulan alaylar Van-Erzurum ve Mardin-Urfa olmak üzere iki bölgeden ibaretti.
 • Abdülhamid bu alaylara yazılan Kürtlere büyük imtiyazlar verdi.
 • Buna göre, Hamidiye Alayı’na katılan aşiretler nizamî ordudan ve vergiden muaf olacaklardı.
 • Üstüne üstlük silahlanma hakkı elde ediyorlardı. Bu aşiretler arasında silah altına girmek için büyük bir rekabet oluşturdu.
 • Kürtleri merkezî idareye tam katabilmek için de İstanbul’a askerî mekteplere eğitime giden aşiret reislerinin çocukları geri döndüklerin alayının başında subay olacaktı.
 • Toplamda 56 Hamidiye Alayı kuruldu ve bunlar Osmanlı Devleti’ne 30.000 kadar atlı askerî birlik sağlamış oldu.
 • Sonuç olarak Kürtler bölgede devletle uyumlu bir yapıya büründüler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağzından Kürtler ve Millî Birlik

Kürtler ve Millî Birlik

Abdülhamid
Erdoğan

Kürtler ve Millî Birlik

Nasıl ki Türk'ü Kürt'ten ayıramazlarsa, Kürt'ü de Türk'ten ayıramazlar, ayıramayacaklar.

Recep Tayyip Erdoğan
OHAL Kalktı

Abdülhamid
Erdoğan

OHAL Kalktı

Kürtlerle kaynaşmada ilk adım: OHAL kalktı

1987 senesinden beri Güneydoğu’da normal şehir hayatındaki ticarî, kültürel ve sosyal yapıyı baskı altına alan ve askerle iç içe yaşamak zorunda kalan halk 3 Kasım 2002’den 27 gün sonra OHAL’den kurtuldu.

Faili meçhuller devri bitirildi

Abdülhamid
Erdoğan

Faili meçhuller devri bitirildi

Faili meçhuller devri bitirildi

90’lardaki devletin ve hükümetlerin illegal yapılarla yaptığı perde arkası işbirlikleriyle, Güneydoğu’da yüzlerce kişi bilinmeyen kişilerce öldürülmüş ve kaybolmuştur. 90’lardaki devlet himayesinde yapılan bazı cinayetler örtbas edildi. Erdoğan liderliğinde bu devir sona erdi.

Çocuk isimleri

Abdülhamid
Erdoğan

Çocuk isimleri

Çocuk isimleri

Erdoğan’ın kimlik hakları politikasından önce Türkiye’de Kürt ebeveynler çocuklarına Kürtçe isim veremiyordu. Bu yasak kaldırılarak, çocuklarının nüfus cüzdanlarına istediği ismi yazma hakkını 2003 gibi geç bir tarihte de olsa elde ettiler.

TRT Kurdî

Abdülhamid
Erdoğan

TRT Kurdî

TRT Kurdî

Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda 2009’da devlet televizyonları kurumu olan TRT ‘TRT Şeş (6)’i açarak Türkiye’de ilk kez Kürtçe yayını başlatmış oldular. “TRT 6” sonradan “TRT Kurdî” ismini almıştır.

Kürtçe artık hem şehirde hem de üniversitede

Abdülhamid
Erdoğan

Kürtçe artık hem şehirde hem de üniversitede

Kürtçe artık hem şehirde hem de üniversitede

Çoğunluğun Kürtçe konuştuğu şehirlerde resmî daireler, trafik tabelalar vs. Kürtçe tabela asmaya başladılar.

Türkiye’de ilk kez 2009’da Mardin Artuklu Ünv.’de Kürt folklorü ve Kürtçe çalışmaları için Kürdoloji Enstitüsü açıldı.

Türkiye’de bir ilk: Kürtçe oy istemek

Abdülhamid
Erdoğan

Türkiye’de bir ilk: Kürtçe oy istemek

Türkiye’de bir ilk: Kürtçe oy istemek

2010 yılında Cumhuriyet tarihimizde ilk kez olmak üzere partiler Kürtçe seçim şarkısı çalma ve propaganda yapma hakkına sahip oldular.

Abdülhamid’i anlamak her şeyi anlamak olacaktır!

NECİP FAZIL KISAKÜREK